sábado, 18 de agosto de 2012

Rosalía de Castro: Cantares gallegos

Rosalía de Castro
(Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 1885)

Adiós, ríos; adiós, fontes;                                          Adiós ríos, adiós fuentes;
adiós, regatos pequeños;                                           adiós regatos pequeños;
adiós, vista d'os meus ollos,                                     adiós vista de mis ojos,
non sei cándo nos veremos.                                     no sé cuando nos veremos.

Miña terra, miña terra,                                              Mi tierra mía, mi tierra,
terra donde m'eu criei,                                              tierra donde me críe,
hortiña que quero tanto,                                          huerto que yo labraba,
figueiriñas que prantei.                                             higueras que yo planté.

Prados, ríos, arboredas,                                            Prados, ríos, arboledas,
pinares que move o vento,                                       pinares que mueve el viento,
paxariños piadores,                                                    pajarillos piadores,
casiñas d'o meu contento.                                        la casa de mi contento.

Muiño d'os castañares,                                              Molino del castañar,
noites craras d'o luar,                                                 noches de luna clara,
campaniñas timbradoiras                                         campanitas timbradoras
d'a igrexiña d'o lugar.                                                 de la iglesia del lugar.

Amoriñas d'as silveiras                                              Zarzamoras de las zarzas
que eu lle daba ô meu amor,                                    que yo le daba a mi amor,
camiñiños antr'o millo,                                              caminos entre el maíz,
¡adiós para sempr'adiós!                                           ¡adiós para siempre adiós!

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento!                             ¡Adiós, gloria!, ¡adiós, contento!
¡Deixo a casa onde nascín,                                       ¡Dejo la casa en que nací,
deixo a aldea que conoço,                                        y la aldea que conozco,
por un mundo que non vin!                                     por un mundo que no vi!

Deixo amigos por extraños,                                    Dejo amigos por extraños,
deixo a veiga pol-o mar;                                           y la vega por el mar;
deixo, en fin, canto ben quero...                           dejo, en fin, lo que más quiero…
¡quén puidera non deixar!                                       ¡quién pudiera no dejar!

Adiós, adiós, que me vou,                                        Adiós, adiós, que me voy,
herbiñas d'o camposanto,                                        hierbas del camposanto,
donde meu pai se enterrou,                                     donde se enterró a mi padre,
herbiñas que biquei tanto,                                       hierbas que besé tanto,
terriña que nos criou.                                                tierra que nos crió.

Xa s'oyen lonxe, moi lonxe,                                    Ya se oyen lejos, muy lejos,
as campanas d'o pomar;                                            las campanas del Pomal;
para min, ¡ai!, coitadiño,                                          para mi, ¡ay!, desdichado,
nunca máis han de tocar.                                          nunca más han de tocar.

Xa s'oyen lonxe, máis lonxe...                                Ya se oyen lejos, muy lejos…
Cada balad'é un delor;                                                cada son es un dolor;
voume soyo, sin arrimo...                                         me voy solo sin amparo…
miña terra, ¡adiós!, ¡adiós!                                       tierra mía, ¡adiós!, ¡adiós!

¡Adiós tamén, queridiña...                                        ¡Adiós también, mi querida…
Adiós por sempre quizáis!...                                    Adiós quizá para siempre!...
Dígoche este adiós chorando                                   Te digo este adiós llorando
desd'a veiriña d'o mar.                                               desde la orilla del mar.

Non m'olvides, queridiña,                                        No me olvides, tu mi amor,
si morro de soidás...                                                    si muero de soledad…
tantas légoas mar adentro...                                    tantas leguas mar adentro…
¡Miña casiña!, ¡meu lar!                                            ¡Mi casa ! ¡Mi hogar!No hay comentarios:

Publicar un comentario